Saturday, September 13, 2014

Google Webmasters Tool beoordeeld

Google Webmasters is erg handig en gratis voor elke webmaster met een of meerdere websites.

Met deze uitstekende tool kunt u uw website gaan optimaliseren. Meldt u aan met uw Google-account en u kunt beginnen nadat u uw website hebt toegevoegd aan deze tool. Laat de magie beginnen!

Trefwoorden gezocht op Google 
Google Webmasters toont u de meeste zoekwoorden waar gebruikers op zoeken in Google en vergelijkt deze met de mogelijke zoekwoorden in uw website. Deze tool zal gedetailleerde informatie tonen over hoe vaak uw website wordt weergegeven voor een bepaald zoekwoord. En nog belangrijker is dat je kunt zien hoe vaak er één van uw webpagina's voor dat zoekwoord wordt weergeven.

Fouten opsporen 
Google Webmasters informeert u als er iets mis is met één van uw websites door u een mail te sturen naar uw Gmail en op het dashboard van Webmasters. Google vindt het merendeel van de fouten, terwijl het uw websites doorzoekt naar informatie.

HTML verbetering
Deze sectie vertelt u of er verkeerde en dubbele meta-labels aan wezig zijn, zodat u ze kunt corrigeren.

sitelinks 
In deze sectie kunt u Google vertellen welke pagina's van uw website de belangrijkste zijn. Zo kunt u ze met webmasters gaan rangschikken naar prioriteit. Maar dit is alleen voor de automatische gegenereerde links die getoond worden onder de zoekresultaten van je website zelf, als die al aanwezig zijn.

Links 
Google zal u vertellen welke externe websites linken naar een van uw pagina's.
Het toont ook alle interne links binnen uw website.

sitemap.xml en robots.txt 
U kunt een sitemap van uw website directory sturen in de sectie. Zo kun je Google gaan tonen welke pagina's van uw website er veranderd of nieuw zijn. Zo zie je ook meteen hoeveel van uw pagina's er zijn opgenomen in de index van Google.

Fetch zoals Google 
Google integreerde een hulpmiddel om de inhoud van een welbepaalde pagina van uw website te gaan ophalen en te doorzoeken om de inhoud daarna zichtbaar te maken in de zoekresultaten. Als een pagina is gewijzigd kunt u Google vertellen om alleen de pagina of de pagina met alle bijhorende links op te halen en te doorzoeken.

PageSpeed ​​Insights 
Een nieuwe tool om de laadtijd van uw website na te gaan. Het vertelt u ook wat er gedaan kan worden om de snelheid van je website te verbeteren.

Veel plezier met deze gratis tool van Google om uw website te analyseren.

Wednesday, August 27, 2014

Google Webmasters Tool reviewed

Google Webmasters is very handy and free for every webmaster with one or more websites.

With this excellent tool you can optimize your website. Sign-in with your Google Account and you can start after you added your website to the directory. Let the magic start!

Keywords searched on Google
Google Webmasters shows you the most keywords where users were looking for on Google and then compare the keywords in your website. Tables will be formed that tell you detailed information for how many times your website has been searched for on a specific keyword. And more important is that you can see how many times they view one of your webpage's for that keyword.

Errors
Google Webmasters will inform you if something is wrong with one of your website by sending you a mail to your Gmail and on the dashboard of Webmasters. Google find most of the errors while it crawles your website.

HTML improvement
This section tells you if there are wrong and double meta-tags, so you can correct them.

Sitelinks
In this section you can tell Google which pages of your website that are the most important, you can rank them. But this is only for the automatic generated links under the search results of your website if you have them.

Links
Google will tell you which external websites are linking to one of your pages.
It also looks for inner links.

sitemap.xml and robots.txt
You can send a sitemap of your website directory in the crawling section. So you can tell Google what pages have been changes. You also see how many of your pages that are included in the Google Index.

Fetch like Google
Google integrated a tool to fetch your content. If a pages has been changed you can tell Google to fetch only the page or the page with all the links on it.

PageSpeed Insights
A new tool to see your website load time and what can be done to improve the speed of your website.

Many fun with this free tool to analyze your websites.